Convocation|xxxx (UKM)Tempat: Universiti Kebangsaan Malaysia.Bangi.Selangor
Date:7.8.2010

saya diberikan kepercayaan untuk mengambil gambar salah seorang pelanggan untuk majlis konvokesyen beliau.