Wedding

Contoh-contoh layout yang digunakan untuk customer2 yang telah menggunakan khidmat saya. layout ini hasil dari pakej-pakej yang membabitkan "custom album". Saiz custom album adalah 8'x12' terdapat 10 muka surat bercetak dgn menggunakan kertas yang berkualiti tinggi. sesuai untuk dimiliki sepanjang usia jika customer ingin penukaran saiz custom album perlu menambah harga.